Open and transparent price,win the trust of customers!
Good aluminum ingot,good crystallization

Price of aluminium alloy ingots

Tax included Unit:Yuan per ton
More+
  Name of product Today Yesterday UP or DN Date Chart Historical Contact

aluminum ingot

Manager Yu: 19307019698

Chen Jinyu  : 18807013368

Wu hao       : 18707010988

Duan Haiwei: 18170150739

Wei Junpei  : 18807018969

Wan li'e      : 15207017866

Hu Zhibin    : 15207017999
Jiang Fuling: 18707015318

Wu Xuebing: 15107017888

jinyanping:15107012626(taizhou)

Tel: 0701-5386189

 

Price of aluminum rod

Tax included Unit:Yuan per ton
More+
  Name of product Today Yesterday UP or DN Date Chart Historical Contact

Aluminum rod

 • Level 1 aluminum rod(Fe<0.25) 20540 20540 0 2024-05-11 Historical
 • Level 2 aluminum rod(Fe0.25~0.35) 20440 20440 0 2024-05-11 Historical
 • Level 3 aluminum rod(Fe>0.35) 20140 20140 0 2024-05-11 Historical

Manager Yu: 19307019698

 

Price of copper material items

Tax included Unit:Yuan per ton
More+
  Name of product Today Yesterday UP or DN Date Chart Historical Contact

Copper bar

 • T3 copper rod 78800 79000 -200 2024-05-11 Historical
 • T3 copper bar 79800 80000 -200 2024-05-11 Historical
 • T3 tnned copper bar 80400 80600 -200 2024-05-11 Historical
 • Anaerobic copper rods 79300 79500 -200 2024-05-11 Historical
 • T2 copper bars(copper rods) 80300 80500 -200 2024-05-11 Historical
 • T2 tinned copper bar 80900 81100 -200 2024-05-11 Historical
 • Shaped copper bars 81300 81500 -200 2024-05-11 Historical
 • T1 copper bar 80800 81000 -200 2024-05-11 Historical

Phosphor copper ball

 • Microcrystalline phosphor copper ball 80200 80400 -200 2024-05-11 Historical
 • Anode phosphor copper ball 79800 80000 -200 2024-05-11 Historical
 • Secondary anode copper phosphate ball 79500 79700 -200 2024-05-11 Historical

Copper strip

 • Bus bar (width ≤ 120mm, thickness 3-5 mm) 81980 82080 -100 2024-05-11 Historical
 • Bus bar (width >120mm, thickness 3-5 mm) 82380 82480 -100 2024-05-11 Historical
 • Copper plate (thickness ≥ 16mm) 82180 82280 -100 2024-05-11 Historical
 • Copper strip(thickness 1~5mm) 82780 82880 -100 2024-05-11 Historical
 • Copper strip (thickness 0.5 ~ 0.9mm) 82980 83080 -100 2024-05-11 Historical
 • Copper strip (thickness 0.1 ~ 0.4mm) 83180 83280 -100 2024-05-11 Historical
 • Fireproof cable copper strip 83480 83580 -100 2024-05-11 Historical

brass

 • National standard of brass rod HPb59-1 53300 53400 -100 2024-05-11 Historical
 • Enterprise standard of brass rodHPb59-1 52000 52100 -100 2024-05-11 Historical
 • Brass Bar Hpb57-3 50700 50800 -100 2024-05-11 Historical
 • Brass Bar Hpb56-4 50400 50500 -100 2024-05-11 Historical
 • Brass Bar Hpb55-4 50100 50200 -100 2024-05-11 Historical
 • Brass Bar Hpb54-4 49800 49900 -100 2024-05-11 Historical
 • Brass empty pipe 51000 51100 -100 2024-05-11 Historical
 • Hexagonal hollow pipe 51200 51300 -100 2024-05-11 Historical

Director of Copper Sales:18007010558

Manager Yang Zhenyu: 18807010029

Manager Chen Min: 18807011828

Manager Zhu Mengfei: 15207017888

Tel / Fax: 0701-5386189

Jiangsu Xuzhou Sales Department:
Manager Zou: 18807012898
Tel/Fax: 0510-87200228
Address: Youxin Intelligent Equipment (Workshop 1), Jiawang District, Xuzhou City, Jiangsu Province
Zhejiang Taizhou Sales Department:

Manager Jin: 15107012626
Address: No. 988 Haifeng Road, Binhai Industrial Zone, Taizhou City
Ningbo Store, Zhejiang:
Manager Chen: 19807010099
Address: 1037 Cihai North Road, Zhenhai District, Ningbo City
Yangzhou Sales Department:
Manager Shao: 13607012086
Address: No. 8 Chenxing Road, Chengbei Industrial Park, Jiangdu District, Yangzhou City
Zhejiang Yueqing:

Manager Peng: 13587755131
Tel / Fax: 0577-62736890
Jiangsu Suzhou:
Manager Cheng: 18351118958

Tel / Fax: 0512-65386005

Jiangsu Yixing:
Manager zou:18807012898
Tel / Fax:0510-87200228

Jiangsu Nanjing:
Manager Peng:18807018798
Tel / Fax:0510-87200228

Jiangsu Yangzhong:
Manager Li: 18870180909
Tel / Fax: 0511-88212618

Guangdong Dongguan:
Manager Zong: 18819106196
Tel / Fax: 0769-85350206
Guangdong Foshan and Hunan Changsha:

Manager Yu: 18819106901

Wuhan:

Manager Zhang:15107016586 

Price of aluminum products

Tax included Unit:Yuan per ton
More+
  Name of product Today Yesterday UP or DN Date Chart Historical Contact

Aluminum profile

 • Extruded preform 23260 23260 0 2024-05-11 Historical
 • Spray 23890 23890 0 2024-05-11 Historical
 • Non standard spraying 23470 23470 0 2024-05-11 Historical
 • White electrophoresis, champagne electrophoresis 25590 25590 0 2024-05-11 Historical
 • Oxidation 24320 24320 0 2024-05-11 Historical
 • Golden yellow electrophoresis 26010 26010 0 2024-05-11 Historical
 • Red copper electrophoresis 26860 26860 0 2024-05-11 Historical
 • Black pearl 26860 26860 0 2024-05-11 Historical
 • Sprayed wood grain 26440 26440 0 2024-05-11 Historical
 • Crystal swimming wood grain 28660 28660 0 2024-05-11 Historical
 • High gloss wood grain 26860 26860 0 2024-05-11 Historical

Tel.: 0701-5386777
Fax: 0701-5386689
Manager Wu: 15107019888

Manager Wei: 18807018958

Manager Zhang: 18166011555

Manager Mao: 19107016988

Manager Wang: 18807010559

Manager Chen: 18166019699

 

Purchase price of scrap copper

Tax excluded Unit:Yuan per ton
More+
  Name of product Today Yesterday UP or DN Date Chart Historical Contact

Copper

 • High pressure Cupper Mill Berry 72400 72200 200 2024-05-11 Historical
 • Bright copper 72000 71800 200 2024-05-11 Historical
 • Single line bright copper 71700 71500 200 2024-05-11 Historical
 • Telephone line 72500 72300 200 2024-05-11 Historical
 • Copper chops 72300 72100 200 2024-05-11 Historical
 • red copper 70900 70700 200 2024-05-11 Historical
 • Thick enameled wire (≧1.2 mm) 68800 68600 200 2024-05-11 Historical
 • Enamelled wire(≧0.5mm) 66600 66400 200 2024-05-11 Historical
 • Thin enamel wire (<0.5mm) 61600 61400 200 2024-05-11 Historical
 • 1# copper Candy 70500 70300 200 2024-05-11 Historical
 • Copper scraps 56200 56000 200 2024-05-11 Historical
 • Red machine copper 47700 47600 100 2024-05-11 Historical
 • Large machine copper 46500 46400 100 2024-05-11 Historical
 • Small mahine copper 45900 45800 100 2024-05-11 Historical
 • Brass Honey 44700 44600 100 2024-05-11 Historical
 • Brass Ebony 26800 26800 0 2024-05-11 Historical
 • tank 41700 41600 100 2024-05-11 Historical
 • Brass turning 45300 45200 100 2024-05-11 Historical
 • 62% Cu brass 47900 47800 100 2024-05-11 Historical
 • Bell metal 75900 75700 200 2024-05-11 Historical

Manager Peng:15807019668

Manager Huang:15107016696

Manager zou: 13707010155
Manager Song: 15907018399
Manager Tong: 15907018686

 

Purchase price of scrap aluminum

Tax excluded Unit:Yuan per ton
More+
  Name of product Today Yesterday UP or DN Date Chart Historical Contact

Aluminium

 • Wrought aluminium ingot 17800 17800 0 2024-05-11 Historical
 • aluminum UBC ingot 17600 17600 0 2024-05-11 Historical
 • Fragile aluminum ingot 17500 17500 0 2024-05-11 Historical
 • Miscellaneous wrought aluminum 15300 15300 0 2024-05-11 Historical
 • Aluminum UBC 14900 14900 0 2024-05-11 Historical
 • Aluminium tank 40400 40300 100 2024-05-11 Historical
 • 1 series leftover materials 17800 17800 0 2024-05-11 Historical
 • 6063 white material 17600 17600 0 2024-05-11 Historical
 • Used material of profile 16300 16300 0 2024-05-11 Historical
 • Spray profile 15800 15800 0 2024-05-11 Historical
 • 6061 white material 17400 17400 0 2024-05-11 Historical
 • 6082 white material 17200 17200 0 2024-05-11 Historical
 • 3series leftover materials 17200 17200 0 2024-05-11 Historical
 • 5052 white material 17200 17200 0 2024-05-11 Historical
 • 5083 white material 17200 17200 0 2024-05-11 Historical
 • 7series leftover materials 17200 17200 0 2024-05-11 Historical
 • Alloy chips 9200 9200 0 2024-05-11 Historical
 • Bright aluminum wire 17800 17800 0 2024-05-11 Historical
 • Aluminum wire 17200 17200 0 2024-05-11 Historical
 • Steel wire aluminum wire 17600 17600 0 2024-05-11 Historical
 • Drawn aluminum wire 18000 18000 0 2024-05-11 Historical
 • Rusted aluminum wire 17200 17200 0 2024-05-11 Historical
 • Rusted aluminum wire 16400 16400 0 2024-05-11 Historical
 • Clean aluminum formwork 17200 17200 0 2024-05-11 Historical
 • Body、 piston、Automobile hub 16800 16800 0 2024-05-11 Historical
 • Motorcycle wheel 16400 16400 0 2024-05-11 Historical
 • Mechanical aluminium 15700 15700 0 2024-05-11 Historical
 • Civilian aluminum 15700 15700 0 2024-05-11 Historical
 • Fragile aluminum scrap 17100 17100 0 2024-05-11 Historical
 • Non-standard frangible aluminum scrap 16900 16900 0 2024-05-11 Historical
 • Crushed floating material (purchase price multiplied by aluminum rate) 17300 17300 0 2024-05-11 Historical
 • Shredded aluminium 17600 17600 0 2024-05-11 Historical
 • Shredded Fragile aluminum 17300 17300 0 2024-05-11 Historical
 • Broken wrought aluminium(price*Alu yield) 17200 17200 0 2024-05-11 Historical
 • Cast aluminium crumbs(price*Alu yield) 16900 16900 0 2024-05-11 Historical

Manager Peng:15807019668

Manager Huang:15107016696

Manager zou: 13707010155
Manager Song: 15907018399
Manager Tong: 15907018686

 

Purchase price of lead, zinc and motor

Tax excluded Unit:Yuan per ton
More+
  Name of product Today Yesterday UP or DN Date Chart Historical Contact

Zinc

 • 1 # zinc ingot 19600 19600 0 2024-05-11 Historical
 • Machine zinc 14800 14800 0 2024-05-11 Historical
 • Miscellaneous zinc 13800 13800 0 2024-05-11 Historical

Lead

Motor class

 • Y type motor ≧ 7.5 kilowatts 5900 5900 0 2024-05-11 Historical
 • Y type motor < 7.5 kilowatts 5900 5900 0 2024-05-11 Historical
 • Old fashional motor 5500 5400 100 2024-05-11 Historical
 • Long compressor 7500 7500 0 2024-05-11 Historical
 • Large compressor 5400 5400 0 2024-05-11 Historical
 • Small compressor 6600 6600 0 2024-05-11 Historical
 • Immersible pump(submersible pump) 3800 3800 0 2024-05-11 Historical
 • Aluminum core motor 1600 1600 0 2024-05-11 Historical

Transformer class

 • SJ transformer 7100 7100 0 2024-05-11 Historical
 • S9 series transformer with less than 50 KVA 9100 9100 0 2024-05-11 Historical
 • S9 series transformer with 80 KVA 10800 10800 0 2024-05-11 Historical
 • S9 series transformer with more than 100 KVA 11700 11700 0 2024-05-11 Historical
 • Instrument transformer(mutual inductor) 3800 3800 0 2024-05-11 Historical

 

 • Manganese steel 2500 2500 0 2024-05-11 Historical

Sn

 • Scrap tin (63%) 129500 129500 0 2024-05-11 Historical

mg

 • Mechanical magnesium 15000 15000 0 2024-05-11 Historical

Manager Peng:15807019668

Manager Huang:15107016696

Manager zou: 13707010155
Manager Song: 15907018399
Manager Tong: 15907018686

 

Price of scrap steel iron acquisition

Tax excluded Unit:Yuan per ton
More+
  Name of product Today Yesterday UP or DN Date Chart Historical Contact

steel scrap

 • Mechanical iron 2400 2400 0 2024-05-11 Historical
 • Heavy HMS≥10mm 2400 2400 0 2024-05-11 Historical
 • Medium scrap steel≥6mm 2350 2350 0 2024-05-11 Historical
 • Small scrap steel≧3mm 2250 2250 0 2024-05-11 Historical
 • Integrated material scrap≥1mm 1950 1950 0 2024-05-11 Historical
 • Light and thin scrap steel<1mm 1650 1650 0 2024-05-11 Historical
 • colored iron can 1450 1450 0 2024-05-11 Historical
 • Wirerope 1450 1450 0 2024-05-11 Historical

Peng Jianghua: 19807018800

 

Purchase price of stainless steel

Tax excluded Unit:Yuan per ton
More+
  Name of product Today Yesterday UP or DN Date Chart Historical Contact

Stainless steel

 • 304 new material 10100 10100 0 2024-05-11 Historical
 • 304 first-hand adhesive edge 9700 9700 0 2024-05-11 Historical
 • 304 Cutting industrial materials 9700 9700 0 2024-05-11 Historical
 • 304 unified material 9600 9600 0 2024-05-11 Historical
 • 316 industrial material 17300 17300 0 2024-05-11 Historical
 • 301 6.5 Nickel 7300 7300 0 2024-05-11 Historical

Ling Guan Fu: 15107015396


Waiter

Service Hotline

Service Hotline

7*24小时服务热线

0701-5382189
Service Hotline

QR code

QR code

微信二维码 Baotai QR code